Startsida
Företaget
Kontakt
Skrota bilen
Skrota övriga fordon
Försäljning
Miljö
Bilder


Samarbetspartners

Företaget

Västerbottens Bildemontering AB blev 2004 den 29 juni beviljad med stöd av 2 §
bilskrotningsförordningen (1975:348) auktorisation som bilskrotare. I och med detta beslut faller
företagets verksamhet under Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om
skrotbilsverksamhet.
Bilskroten har idkats på fastigheten under ca 30 år. Företagets ägare är från 1/8 2004 David Strand.
Vi är i dagsläget 4 anställda.
Verksamheten tar emot ca 1700 bilar per år.

Företaget emottar, demonterar och skrotar uttjänta personbilar, skåpbilar, bussar, lätta - och tunga
lastbilar, skotrar och motorcyklar. Livsdugliga bildelar går till försäljning, från lager eller från vår
självplockningsgård. Vi säljer och monterar också begagnade däck i egen verkstad.
Vårt mål är att leverera bra begagnade reservdelar från en miljövänlig hantering.

Västerbottens Bildemontering AB är medlem i Sveriges Bilskrotares Riksförbund, SBR. SBR bildades 1961 och är en sammanslutning av företag inom bilskrotningsbranschen. Förbundets ändamål är att verka för en sund utveckling av bilskrotning i Sverige samt uppnå en optimal återvinning av råvaror och reservdelar från bilar.