Startsida
Företaget
Kontakt
Skrota bilen
Skrota övriga fordon
Försäljning
Miljö
Bilder


Samarbetspartners

Skrota bilen

Skrotning enligt ELV-direktivet
Kompletta bilar lämnas gratis. För ej kompletta bilar, som exempelvis saknar motor, växellåda, katalysator och dylikt, tas en skrotavgift ut på 500 kronor.
Max 5 hjul ( 4 + reservhjul) per bil. Extra avgift, 50 kronor styck, för övriga.
Behövs transport av skrotbilen går det att ordna. Ring för mer information!
Vi skrotar även övriga fordon såsom exemplevis: lastbilar, släpvagnar, husvagnar, motorcyklar, mm.

Hur går jag tillväga?
När ni kommer med bilen måste ni ha med er det senast utfärdade registreringsbeviset samt legitimation. Om personen som lämnar bilen inte står som ägare på bilen måste registreringsbeviset vara undertecknat av ägaren. Den som avlämnar bilen måste skriva under ett så kallat överlåtelsebevis som styrker att just denne person ansvarar för att bilen lämnas för skrotning hos
oss. När ni lämnar er bil får den inte innehålla avfall och annat skräp som inte tillhör bilen

Vad händer sedan?
När ni lämnar er bil för skrotning hos oss ansvarar vi för att den blir skrotad och avförd ur Transportstyrelsens register. Detta sker samma dag som vi erhåller bil och registreringsbevis. Vi ser också till att bilen tas om hand och återvinns på ett miljöriktigt sätt. Det enda ni som bilägare behöver tänka på efter att bilen är lämnad hos oss är att flytta er bilförsäkring om ni vill det, annars blir den vilande eller sägs upp.