Startsida
Företaget
Kontakt
Skrota bilen
Skrota övriga fordon
Försäljning
Miljö
Bilder


Samarbetspartners

Skrota övriga fordon

Vi skrotar även övriga fordon såsom: lastbilar, bussar, släpvagnar, husvagnar, motorcyklar, mopeder och skotrar. Kontakta oss för mer information.

Hur går jag tillväga?
När ni kommer med fordonet måste ni ha med er det senast utfärdade registreringsbeviset samt legitimation. Om personen som lämnar fordonet inte står som ägare på fordonet måste registreringsbeviset vara undertecknat av ägaren. Den som avlämnar fordonet måste skriva under ett så kallat överlåtelsebevis som styrker att just denne person ansvarar för att fordonet lämnas för skrotning hos oss. När ni lämnar ert fordon får den inte innehålla avfall och annat skräp som inte tillhör fordonet.

Vad händer sedan?
När ni lämnar ert fordon för skrotning hos oss ansvarar vi för att den blir skrotad och avförd ur Transportstyrelens register. Detta sker samma dag som vi erhåller fordonet och registreringsbevis. Vi ser också till att fordonet tas om hand och återvinns på ett miljöriktigt sätt. Det enda ni som fordonsägare behöver tänka på efter att fordonet är lämnad hos oss är att flytta er fordonsförsäkring om ni vill det, annars blir den vilande eller sägs upp.